‘Omdat zij meer zijn dan een nummer’

Op de begraafplaats aan de Nieuwstraat in de gemeente Sint-Michielsgestel, worden sinds mid-jaren 70 van de vorige eeuw personen van Javaans-Surinaamse afkomst begraven. Gebleken is dat tenminste 75 van de daar begraven personen als contractarbeider uit voormalig Nederlands-Indië in Suriname waren gekomen.

In Nederland zijn op meerdere plaatsen contractarbeiders begraven, bijvoorbeeld in de omringende gemeenten van Sint-Michielsgestel en andere plaatsen in Noord-Brabant. Ook in Den Haag en in Amsterdam. Maar nergens is het aantal zo groot als in Sint-Michielsgestel.

Dit vinden wij (Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie en Sambatangroep onderhoud begraafplaatsen Noord-Brabant) meer dan voldoende aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeente Sint-Michielsgestel. Wij onderzoeken de mogelijkheden om rekenschap te geven van de geschiedenis van deze contractarbeiders, die door toedoen van Nederland naar Suriname zijn afgereisd. De tragiek wil dat een aantal van hen leiders hebben gevolgd die hen hebben voorgespiegeld dat ze vanuit Nederland de reis terug naar Java zouden maken. Tegen wil en dank zijn ze in Nederland gebleven, waar hun levensreis is geëindigd.

Wij hopen dat de Javaans-Surinaamse gemeenschap in Nederland zich geroepen voelt om dit samen met ons op te pakken. Op 20 maart gaan wij, in samenwerking met de dienstdoende ambtenaar van de gemeente Sint-Michielsgestel, de nabestaanden/ contactpersonen van de graven, overige familie en belangstellenden informeren wat wij tot nu toe hebben besproken. Wij gaan ook naar jullie luisteren en in goed overleg zullen wij bepalen welke vervolgstappen worden genomen.

Wil je de informatiebijeenkomst bijwonen? Dat kan. Wel vóór 11 maart melden via stichji.nl@gmail.com of via Whatsapp 06-20971300. Aanmelden is verplicht omdat de gemeente het aantal deelnemers van tevoren wil weten.