Doelen

Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) zet zich in om de geschiedenis en het erfgoed van Javaanse-Surinamers levend te houden. Dit doet STICHJI door initiatieven (projecten) te ontplooien die gericht zijn op het vastleggen van de wijze waarop Javaanse-Surinamers, in de context van migratie en in diaspora, hun erfgoed beleven, vormgeven en uitdragen. STICHJI presenteert de resultaten van haar projecten zo mogelijk op of rondom 9 augustus, de dag waarop het begin van de Javaanse immigratie in Suriname wordt herdacht. Zo draagt STICHJI eraan bij dat de geschiedenis van Javaanse-Surinamers niet vergeten wordt.
Door de  ontwikkelingen binnen de Javaans-Surinaamse gemeenschap in Nederland te belichten, zorgt STICHJI ervoor dat deze gemeenschap voor het voetlicht komt. STICHJI vertegenwoordigt Javanen bij gebeurtenissen die van belang zijn voor de herkenbaarheid van de Javaanse-Surinamers. Dat gebeurt onder andere door deelname aan netwerken, aanwezigheid bij relevante bijeenkomsten en door presentaties, lezingen en publicaties over Javaanse-Surinamers. STICHJI werkt samen met partners in Nederland, Suriname en Indonesië.