Doelen

Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) zet zich in om de geschiedenis en het erfgoed van Javaanse-Surinamers levend te houden. Dit doet STICHJI door initiatieven (projecten) te ontplooien die gericht zijn op het vastleggen van de wijze waarop Javaanse-Surinamers, in de context van migratie en in diaspora, hun erfgoed beleven, vormgeven en uitdragen. STICHJI presenteert de resultaten van haar projecten zo mogelijk op of rondom 9 augustus, de dag waarop het begin van de Javaanse immigratie wordt herdacht. Zo draagt STICHJI eraan bij dat de geschiedenis van Javaanse-Surinamers niet vergeten wordt én de Javaans-Surinaamse gemeenschap in Nederland voor het voetlicht komt. STICHJI vertegenwoordigt Javanen bij gebeurtenissen die van belang zijn voor de herkenbaarheid van de Javaanse-Surinamers. Dat gebeurt onder andere door deelname aan netwerken, aanwezigheid bij relevante bijeenkomsten en door presentaties of lezingen over Javaanse-Surinamers. STICHJI werkt samen met partners in Nederland, Suriname en Indonesië.