Overdracht JIP archieven en opening tentoonstelling Haags Gemeentearchief

De archieven die het resultaat zijn van het STICHJI project Javanen in de polder – Den Haag, werden op 13 februari overgedragen aan het Haags Gemeente archief. De overdracht was een historisch moment. Niet alleen is dit voor het Haags Gemeentearchief het eerste migrantenarchief, het is ook het allereerste digitale archief in de collectie.

De schenking werd in ontvangst genomen door Joris Wijsmuller, wethouder cultuur en erfgoed. De schenking werd bekrachtigd met een schenkingsovereenkomst die werd getekend door de wethouder en Hariëtte Mingoen, voorzitter van STICHJI.

Tot de aanwezigen behoorden de heer Ebu Jones, Tijdelijk Zaakgelastigde voor Suriname in Nederland; wethouder Rabin Baldewsingh; Rita Tjien Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname; en Rien Wols van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Wieteke van Dort (Tante Lien) vertelde een verhaal en dansgroep Budoyo Mekar Sari danste de Tari Dolenan.

De overdracht werd bijgewoond door circa 200 gasten.

Opening tentoonstelling

Ter gelegenheid van de overdracht is de tentoonstelling Van nieuwkomer tot Hagenees – Javaanse Surinamers in beeld te bezichtigen tot 26 maart 2018. Deze tentoonstelling biedt een inkijk in de archieven die STICHJI heeft overgedragen aan het Haags Gemeentearchief en omvat materiaal over Haagse migranten van Surinaams-Javaanse afkomst.

In de media:

Bekijk hier het videoverslag van RBU TV en lees hier het artikel op de Waterkant en bekijk de reportages van Sam Jones

Krantenartikel Telegraaf/Haaglanden