Stille passanten

STICHJI werkte samen met onderzoekster Yvette Kopijn (Verhalen OverLeven) om de verhalen en ervaringen van de alleroudste Javaanse migranten (her)kenbaar te maken. Dit project resulteerde in de publicatie van het boek ‘Stille Passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland’, KIT Publishers, 2008.
Het boek werd officieel gepresenteerd bij 118 jaar Javaanse immigratie. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Dr. Johan H.E. Ferrier, de laatste Gouverneur en eerste President van Suriname.
Het boek is gebruikt voor twee tentoonstellingen met gelijknamige titel: in het Erasmus Huis, Jakarta in september 2014 en in Sana Budaya, Paramaribo in juni 2015, ter gelegenheid van 125 jaar Javaanse immigratie. Beide tentoonstellingen zijn gerealiseerd met financiering van Dutch Culture en de Nederlandse ambassades in Indonesië en Suriname