Javanen in diaspora

 

 

Het oral history project Javanen in diaspora is een samenwerking van STICHJI en het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden, en via dit instituut met Lembaga Institut Penelitian Indonesia (LIPI) en de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) in Suriname.
De verzamelde verhalen tonen aan dat de migratiebewegingen van Javanen tastbare en niet-tastbare sporen hebben nagelaten in zowel Suriname, Indonesië en Nederland, die de basis vormen voor gedeeld erfgoed. Uit dit project is een boek en een website tot stand gekomen: ’Migratie en cultureel erfgoed. Verhalen van Javanen in Suriname, Indonesië en Nederland’, KITLV Press, 2010. Op de website http://www.javanenindiaspora.nl/, zijn de uitgewerkte verhalen en audio opnamen van de interviews te raadplegen .
Het boek en de website werden gepresenteerd bij 120 jaar Javaanse immigratie, eerst in Nederland, Openbare Bibliotheek Den Haag, in augustus 2010, gevolgd door een presentatie in Suriname, Sana Budaya, December 2010 en als laatste in Indonesië, Erasmus Huis, januari 2011.

Recensies: De Ware Tijd (Sylvia Gooswit), OSO (Hein Vruggink), Parbode (Bert Steinmetz), Parbode (Charles Chang), The Jakarta Post (Isabelle Tolhurst), Streekblad