Terugblik 2021

Onder beperkende covid-19 omstandigheden, voerde STICHJI de werkzaamheden in 2021 voornamelijk online uit. De versoepelingen in de zomermaanden die duurden tot aan het begin van de herfst, maakten het mogelijk om enkele activiteiten live te laten plaatsvinden. Dit waren de hoogtepunten:
  1. Migratiegeschiedenis en cultureel erfgoed – publicaties

In 2020 heeft Hariëtte Mingoen, voorzitter STICHJI korte artikelen geschreven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de migratiegeschiedenis en het cultureel erfgoed van Javaanse Surinamers. Ter gelegenheid van de herdenking van 130 jaar Javaans-Surinaamse geschiedenis, op 9 augustus 2020, werden de artikelen gedurende enkele weken gepubliceerd op de website van STICHJI. Op veler verzoek werden uiteindelijk zeven artikelen gebundeld in een boek, met de titel ‘Over verlies en overleven’; ISBN 9789082935660, dat in juni 2021 beschikbaar kwam.

Haar online lezing die op 27 maart 2021 is gehouden voor de Stichting Surinaamse Genealogie, is uitgewerkt tot een artikel ‘Gezondheid, Ziekten en vormen van Zelfzorg van de Javanen in Suriname’, dat in het SSG blad ‘Wi Rutu’ zal verschijnen in januari 2022.

In augustus verscheen in het Parool een opiniestuk van haar hand, dat mede werd getekend door Johan Raksowidjojo, voorzitter van stichting Javanen in diaspora Nederland, JID-NL. https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-vergeet-de-contractarbeid-door-koelies-niet-ook-dat-is-het-slavernijverleden~bf14871ce/.

Ook schreef voorzitter Hariëtte Mingoen, op verzoek van Rosemarijn Hoëfte, senior researcher KITLV Leiden en hoogleraar Geschiedenis van Suriname na 1873 aan de UvA, als co-auteur mee aan een artikel, getiteld ‘A double migration: The Surinamese-Javanese diaspora and connections to the homeland’ dat zal verschijnen in het blad Wacana, Journal of Humanities of Indonesia.

Migratiegeschiedenis – Begraafplaats contractarbeiders in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel zijn tenminste 75 contractarbeiders begraven. Dit heeft een inventarisatie, uitgevoerd door voorzitter Hariëtte Mingoen, in samenwerking met Nurman Pasaribu, coördinator Sambatangroep Begraafplaatsen Noord-Brabant, aangetoond.  De resultaten van deze inventarisatie is door STICHJI gepubliceerd in een boekje, met de titel ‘Omdat zij meer zijn dan een nummer’.

In Nederland is weinig tot niets bekend over de geschiedenis van de contractarbeiders die in Sint-Michielsgestel begraven zijn. Ook onder de Javaanse Surinamers zijn slechts de ingewijden die ervan weten.

Met de gegevens en de foto’s die gehaald zijn uit de database ‘Contractarbeiders uit Java’, van het Nationaal Archief, hebben de doden een gezicht gekregen. Dit is van belang om aan te tonen dat de begraafplaats aan de Nieuwstraat, vanwege de contractarbeiders die daar begraven zijn, een link heeft met de koloniale geschiedenis van Nederland.


Inventarisatie van de contractarbeiders die in Sint-Michielsgestel zijn begraven

Begraafplaats Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel, waar de contractarbeiders zijn begraven.

Op 5 augustus 2021, werd het boekje overhandigd aan Eric van der Dungen, wethouder voor Beheer en Onderhoud en Openbare werken en Erik ter Heide, coördinator begraafplaatsen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Door voorzitter STICHJI en Nurman Pasaribu, is bepleit om de begraafplaats te behouden als funerair erfgoed met een bijzondere geschiedenis. Bovendien is toestemming gevraagd voor het plaatsen van een monument dat recht doet aan zowel de geschiedenis van de Javanen in Sint-Michielsgestel, als de geschiedenis van de contractarbeid.

Op dit verzoek is positief gereageerd door de wethouder. Een vervolggesprek met Dhr. ter Heide vond plaats op 12 oktober, waarbij is afgesproken om in 2022 het gesprek voort te zetten met deelname van de families van de overledenen, zodat zij geïnformeerd worden over de bedoelingen.

Hariëtte Mingoen en Nurman Pasaribu bij de gemeente Sint-Michielsgestel
 
Cultureel erfgoed – Bijschrijving Surinaams-Javaanse gamelan in erfgoed inventaris Nederland

STICHJI heeft in 2021 de penvoering en coördinerende werkzaamheden die betrekking hebben op de bijschrijving van de gamelan in de immaterieel erfgoed inventaris van Nederland t.b.v. het Netwerk Surinaams-Javaanse gamelan, voortgezet. De werkzaamheden begonnen in oktober 2017 met consultaties in het hele land. Het proces leidde tot de daadwerkelijke voordracht in september 2020. De acceptatie van de voordracht werd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland – KIEN- bekend gemaakt op 10 december 2020.

De bijschrijving in de erfgoed inventaris moest echter nog worden bekrachtigd. Dit bestaat doorgaans uit de uitreiking van het bijschrijvingscertificaat door het KIEN. In verband met covid-19 werd besloten om de bekrachtiging uit te stellen tot 10 oktober 2021.

Om dit feestelijk te laten plaatsvinden zijn diverse, voornamelijk online, voorbereidingsvergaderingen gehouden met de gamelangroepen in het Netwerk. In het programma dat gepresenteerd werd, kwam de gamelan ruimschoots onder het voetlicht. De bekrachtiging vond plaats bij het Nederlands Openlucht Museum (NOM) in Arnhem. Voor de invulling van deze samenwerking zijn drie live bezoeken gebracht aan het NOM. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het mogelijk om de plechtigheid met aanwezigheid van het publiek te laten plaatsvinden.

Het publiek bij de ondertekening van het bijschrijvingscertificaat gamelan in het Nederlands Openlucht Museum Arnhem.

v.l.n.r. Pieter van Rooij, adviseur Erfgoedzorg KIEN; Orlando Kromopawiro, coördinator Netwerk Surinaams-Javaanse gamelan; Hariëtte Mingoen, voorzitter STICHJI tevens penvoerder voor het Netwerk ; Hendrik Heinrichs, voorzitter toetsingscommissie KIEN.

Orlando Kromopawiro en Roel Karijopawiro, ondertekenaar voor gamelangezelschap Trisno Soeworo, Rotterdam
De vlag die in het vervolg bij alle gamelanactiviteiten wordt uitgehangen als teken van de bijschrijving.

10 oktober 2021 is een bijzondere dag geworden door de synergie tussen de gamelangroepen en de fijne samenwerking met KIEN en het NOM.

De voorbereidingsbijeenkomsten en de uitvoering bij het NOM hebben aangetoond dat de verbondenheid tussen de gamelangroepen is versterkt.

Cultureel erfgoed- Samenwerking en steun aan Suriname

STICHJI verleende steun aan de Soeki Irodikromo Academie voor Kunst en Nijverheid in Suriname. De steun bestond uit een fondsenwervingsactie om de Academie in staat te stellen herstelwerkzaamheden uit te voeren. De Academie heeft geleden van meerdere inbraak waarbij vitale voorzieningen in het gebouw, zoals de elektrische meterkast en bedradingen, kunstwerken en materiaal zijn gestolen. Het gebouw had eveneens een renovatie nodig van het dak en de toiletten.

Via Facebook heeft STICHJI een oproep gedaan om te doneren. Om donaties te stimuleren werd het boek ‘Over verlies en overleven’ cadeau gegeven aan iedere donateur die vanaf € 40 en meer doneerde. De batikgroep van de Soeki Irodikromo Academie voegde aan het boek een batiktasje toe, waarmee de gezamenlijke inzet voor de fondsenwerving werd versterkt.

STICHJI droeg ook bij aan de kosten van de verscheping van schoolmeubilair naar Suriname. Het initiatief kwam van st. BARR die in Rotterdam van een school het meubilair kreeg. In Suriname is het meubilair geschonken aan de Nabawischool.

De batiktasjes, gemaakt door de batikgroep van de Soeki Irodikromo Academie, die met het boek ‘Over verlies en overleven’ cadeau werden gegeven aan donateurs.
De nieuwe, beveiligde meterkast
Het gerepareerde dak van de Soeki Irodikromo Academie.
Zorg voor ouderen

De maandelijkse informatieve-en recreatieve ontmoetingen voor ouderen konden sinds maart 2020 i.v.m. covid-19 geen doorgang vinden. Desalniettemin werd het contact met de twee woongemeenschappen voor ouderen in Den Haag onderhouden. Er was veel leed en verdriet door het overlijden van de voorzitter en enkele bewoners.

Bij woongemeenschap Wisma Tunggal Karsa verleende voorzitter Hariëtte Mingoen assistentie bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Uiteindelijk zijn 4 nieuwe bestuursleden gekozen, die samen met de zittende penningmeester het huidig bestuur vormen. De nieuwe bestuursleden werden verwelkomd door de bewoners met een slametan, op 17 juli 2021.

Een bewonersvergadering op 14 oktober werd ook bijgewoond door Hariëtte Mingoen. Op de agenda stond de veiligheid in de woongemeenschap. Het plan was om op 27 december het jaar af te sluiten met de bewoners van de twee woongemeenschappen. Dit kon echter door de verscherpte coronamaatregelen geen doorgang vinden.

De slametan ter verwelkoming van het nieuwe bestuur van Wisma Tunggal Karsa
Weer bij elkaar, omdat het even kon. Enkele ouderen van de woongemeenschap Wisma Tunggal Karsa tijdens de versoepelingen in oktober 2021.

Dankwoord

STICHJI dankt allen die deze werkzaamheden mede mogelijk hebben gemaakt.